Đã sao chép

Bảng Chữ Cái Từ A-Z: Hơn 1000 Kí Tự Đặc Biệt & Độc Đáo

Bảng Chữ Cái Tại KiTuDB.com là nơi cung cấp tất cả các kí tự đẹp và độc trong bảng chữ cái từ A-Z mà bạn có thể sử dụng để tạo ra một cái tên đẹp và ấn tượng.

Công cụ sẽ cho phép bạn chọn từng chữ cái để tạo thành một cái tên hoàn chỉnh và nhấn nút Sao chép để sử dụng kết quả. Bạn có thể di chuyển con trỏ vào ô tạo tên và chỉnh sửa cần thiết nếu muốn.

Truy Cập Nhanh Các Kí Tự

  Chọn Các Kí Tự Bên Dưới

  Kí tự A-Z:

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  kí tự a-z:

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  a-z ở trên:

  ʰ ʲ ˡ ʳ ˢ ʷ ˣ ʸ

  a-z ở dưới:

  𝒸 𝒹 𝒻 𝓰 𝓌 𝓏

  Số Thứ Tự

  ¹ ² ³

  A

  λ สั a Ħ ձ @ ^ Å à á ã ä å æ Ā ā Ɋ Æ Ə Д

  B

  B b q Ђ Þ ъ ь Ѣ ѣ Ҍ ҍ ฿ ʚ Β β ϐ ߕ

  C

  C c c̈̈ ɕ ح ć Ĉ ĉ Ċ ζ ς Ϛ ϛ ϲ Ϲ Ͻ

  D

  D d p δ ᗬۜ

  E

  E e ŧ ǝ ə Є ۼ ɇ ɘ ɛ ݞ ݟ غ ؏

  F

  F ʃ φ Ք דּ דּ f Ƒ ƒ ɟ Բ բ Ғ ғ Ӻ ӻ ʄ ߓ Ϝ ϝ

  G

  G G̈̈ G๋ g ğ๋ ƃ Ҩ ҩ ؤ و ٯ Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ɠ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǵ ǵ ɠ ɡ ɢ ց Ԍ ԍ ʛ פ

  H

  Њ Ћ ɥ H h Ҕ ҕ Ĥ ĥ Ħ ħ ƕ Ƕ Ȟ ȟ ɦ ɧ ʰ ʱ ʜ հ Н ђ ћ Ң ң Ҥ ҥ Һ һ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ԋ ԋ Ԩ ԩ ߞ н Ԣ Ԧ ԧ

  I

  I i ɩ ι ϊ ւ ذ Ξ | ¡ Ί Ἷ ί ΐ Ί ΐ Ι Ϊ ί Ì Í Î Ï ɹ ɺ ɻ ì í î ï Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ɨ ǀ Ǐ ǐ Ȉ ȉ Ȋ ȋ ɨ

  J

  J j ɾ ړ ل נ ڵ ۯ Ĵ ĵ ǰ ȷ Ɉ ɉ ʝ ʲ Ј ј Ϳ ϳ

  K

  K k Ķ ķ ĸ Ƙ ƙ Ǩ ǩ ʞ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ Ҡ ҡ ӄ Ӄ Ԟ ԟ Κ κ Ϗ

  L

  L ʅ λ Ն L Ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ɩ ɫ ɬ ɭ ˡ ן ס Լ լ ւ ƚ ȴ ɩ ʟ

  M

  /V\ M m M ҉ ḿ ɱ ʍ М м Ӎ ӎ က Պ ⰿ Ϻ ϻ Μ

  N

  N n Պ תּ מ N ҉ מּ ग़ ת Ñ ñ Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ɲ ƞ Ǹ ǹ Ƞ ȵ ɲ ɳ ɴ Ո Ռ դ ղ ո ռ ր ח Ѝ И Й Л П и й п

  O

  O o θ Ծ ٥ Ծ҉ ס ۝ Ω Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö ø Ō ō Ŏ ŏ Ő ő œ Ɵ Ơ ơ Ǒ ǒ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǿ ǿ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ ɵ ʘ ᶿ Օ օ О Ф о Ѳ Ѻ ѻ Ӧ ӧ Ө ө

  P

  P P๋ þ קּ م קּ Թ ƥ ק Ƥ ƿ Ƿ Ք թ ք Р р Ҏ ҏ Ρ ϼ ρ Ϸ ϸ

  Q

  Q Ɋ Ǫ Ǭ ǭ ƍ ɋ ʠ ǫ գ զ Ԛ ԛ Ϙ ϙ

  R

  R r Γ ל ل Ԅ Ԅ ر रै π ® Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ʀ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ɍ ɼ ɽ ɾ ʁ ᴿ ʳ ʶ ʀ Ի Ր Я г л я Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԓ ԓ Ԥ ԥ Ԯ ԯ ɍ ѓ Ӆ ӆ

  S

  S ئ ک ڪ $ ݤ ػ ى ی ݢ § Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ƨ ƨ Ș ș ȿ ʂ ˢ s Տ ֆ Ѕ ѕ ۍ ێ ې ۑ ؽ ؾ ؼ

  T

  T t ƚ ʇ ߠ Ͳ ͳ Τ τ Ϯ ϯ ț Ƚ Ԏ ԏ Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ț ȶ Ⱦ ʈ Ե Է ե է Т т Ҭ ҭ

  U

  U µ Џ џ Ҵ u IJ ʊ ߎ Ù Ú Û Ü ù ú û ü Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ʊ Ʋ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ Ȕ ύ ΰ ΰ μ υ ϋ ύ ȕ Ȗ ȗ ʉ ʮ Ա Ս մ ն ս և

  V

  V v ٧ Ɣ ۷ ט ߇ ṿ ʊ ʋ Մ Ѵ ѵ Ѷ ѷ ϑ ν

  W

  ώ ψ ϖ Ϣ ϣ Ɯ ɰ ա պ ш щ Ѽ ѽ Ѿ ѿ Ԝ ԝ W w Ŵ ŵ ʷ ω ώ Ш Ѡ ѡ ɯ Щ

  X

  X Ж ҳ̸Ҳ̸ҳ א × ˣ x ᰿ Х х Ҳ ҳ Ӽ ӽ Ӿ ӿ Χ χ

  Y

  Y y ч צּ צ צּ Ύ Ύ Υ Ψ Ϋ γ ϒ ϓ ϔ ϕ Ϥ ϥ ỿ ¥ Ý ý ÿ Ŷ ŷ Ÿ Ɣ Ƴ ƴ Ȳ ȳ Ɏ ɏ ɣ ɤ ʸ ˠ ʏ Ў У у Ү ү Ұ ұ Ӯ ӯ Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ ץ ע ў ߌ

  Z

  Z z Ζั Ӡ ӡ ʒ Ź ź Ż ż Ž ž Ƶ ƶ Ȥ ȥ ɀ ʐ ʑ ƺ ʓ Ѯ ѯ Ζ